در حال بارگذاری ...
 • نشانی انجمن نمایش استان قزوین
  قزوین-فلکه میرعماد-مجتمع فرهنگی هنری ارشاد

  تلفن:02833352900

   

   

  آدرس ایمیل انجمن نمایش استان قزوین
  ghazvin@theater.ir

   

  آدرس تلگرامی انجمن نمایش استان قزوین
  https://t.me/Qazvin_theater_news