از تاریخ
 تا تاریخ
 
در سالن کتابخانه امام خمینی (ره)

آیین نخستین سالروز سکوت همیشگی استاد ناصر ایزدفر برگزار شد
در سالن کتابخانه امام خمینی (ره)

آیین نخستین سالروز سکوت همیشگی استاد ناصر ایزدفر برگزار شد

آیین نخستین سالروز سکوت همیشگی استاد ناصر ایزدفر، چهره ماندگار هنر قزوین باحضور جمعی از هنرمنداران و دوستداران این مرد صحنه مهربانی در سالن کتابخانه امام خمینی (ره) ...