در حال بارگذاری ...
با رعایت پروتکل های بهداشتی

تماشاخانه های قزوین شروع به فعالیت کردند

با پیگیری های مستمر معاونت امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین ، تماشاخانه های قزوین شروع به فعالیت کردند

به گزارش تئاتر قزوین ، با پیگیری های مستمر معاونت امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین از مورخه 12 تیرماه 1398 با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی تماشاخانه کوثر با 50 درصد ظرفیت با نمایش 3 هیچ پذیرای تماشاگران و علاقه مندان نمایش های صحنه ای بود.

محمدبیگی کارشناس هنرهای نمایشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این مطلب افزود؛ بعد از موافقت وزارتخانه مطبوع که مقرر کرده بود از اول تیرماه نمایش های صحنه ای با رعایت پروتکل های بهداشتی به اجرای عموم در آیند و پیرو اطلاعیه شماره 5 اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایش هایی که با شیوع بیماری کرونا در سال 98 تعطیل شده بودند جهت اجرای عموم دوباره اعلام آمادگی نمودند. در این میان پنج نمایش جهت اجرای عموم و هفت نمایش جهت از سرگیری تمرینات و آمادسازی اعلام آمادگی کردند.

فرایند صدور مجوز جهت اجرای عموم و تمرینات طبق روال قبل و با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام می گیرد .لذا پس از استعلام از ارگان های مرتبط مانند اماکن و فرمانداری و موافق آنها و صدور پروانه نمایش، تعهد نامه ای از کارگردان و سرپرست گروه مبنی بر رعایت دستور العمل های ابلاغی اخذ می گردد.

محمدبیگی افزود مفاد این ابلاغ و دستورالعمل که بر اساس اطلاعیه شماره 5 اداره کل هنرهای نمایشی تنظیم شده است بر پایه چهار اصل استوار است . بر این اساس الزاماتی را که باید گروه اجرایی رعایت نمایند عبارتند از : 1- الزامات مربوط به تماشاگران 2- الزامات مربوط به مکان اجرا 3- الزامات مربوط به گروه اجرایی 4- الزامات مربوط به سایت های فروش بلیط.

وی در پایان یادآور شد این الزامات متناسب با انواع اجراها و تمرینات مانند تماشاخانه های مسقف، اجراهای خیابانی و محیطی، تمرین و نمایشنامه خوانی در اختیار انجمن هنرهای نمایشی قزوین و گروه های اجرای قرار داده شده است.
نظرات کاربران