در حال بارگذاری ...
با حضور 9 نمایش

بیست و دومین جشنواره تئاتر قزوین برگزار می‌شود

بیست و دومین جشنواره تئاتر استان قزوین با حضور ۹ نمایش از ۱ دی ماه آغاز میشود

به گزارش خبرنگار ایران تئاتر از قزوین ، پس از بررسی آثار متقاضی برای حضور در جشنواره تئاتر استان قزوین توسط هیات انتخاب متشکل از علی محمدبیگی ، کیوان حبیبی و آذر متفکر 9 نمایش برای حضور در این جشنواره انتخاب شدند.

نمایش باد میوزد               نوشته  امیر نجفی             کارگردانی سعید شیخی

نمایش تکرار پاییز             نوشته نگار نادری               کارگردانی مرتضی نادیفر

نمایش کمین ژاله              نوشته و کارگردانی حامد مکملی

نمایش  زمستان               نوشته باقر سروش              کارگردانی علیرضا اسماعیلی

نمایش خوره                   نوشته و کارگردانی وحید صدوقیان

نمایش رقص برای پنگوئن های امپراطور                     نوشته و کارگردانی محمد مهدی شهرتی

نمایش قصه های درگوشی نوشته امیر رضا کوهستانی    کارگردانی وحید ابراهیمی

نمایش آوینیون              نوشته حسین ناظمیان پور     کارگردانی نیلوفر محمدی

نمایش خان خون          نوشته مهدی خدایی              کارگردانی سعید چگینی

9 نمایشی هستند که در این جشنواره حضور دارند.

بیست و دومین جشنواره تئاتر استان قزوین روزهای 1 و 2 دی ماه و به صورت نمایش فیلم توسط داوران در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد قزوین با حضور کارگردان های نمایش برگزار خواهد شد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران