در حال بارگذاری ...
مروری ایران تئاتر بر فعالیت بازیگران مرد در 1398

درخشش ستاره های تئاتر درسال پرحادثه

ایران تئاتر- رضا آشفته:سالی که گذشت سال پرباری در حیطه بازیگری نمایش کشور و سالی پرحادثه برای ایران و جهان بود . با این همه تئاتر کشور به نحوی پیش رفت که از پیشکسوتان تا جوانان روی صحنه درخشان بودند.

در سال 98 بازیگران مرد حضور فعالانه تر و در ضمن خلاقانه تری نسبت به گذشته در صحنه های تئاتر داشته اند؛ و این همان پیامد حضور بیشتر و پر رنگ تری است که می تواند هر بازیگری را بازیگرتر سازد. مطمئنا در این بررسی برخی از بازیگران به دلیل دیده نشدن کارشان از قلم افتاده اند اما در کل سعی شده است به نمونه های قابل تاملی استناد شود که هر یک به گونه ای با بهره مندی از شیوه ای درست تر وجه تمایزی را برای برجسته شدن بازی هایشان در نظر گرفته اند.
یکی از این بازیگران مرتضی نجفی در نمایش "استاد نوروز پینه دوز" بود.

بازیگران حضور فعالی در اجرای نمایش استاد نوروز پینه دوز نوشته احمد کمال الوزاره محمودی و کار رحمت امینی دارند و مرتضی نجفی با تسلط بر آواز، حرکات موزون و تیپ سازی برجسته در نقش استاد نوروز تمام توانش را ارائه می کند و بسیار هم در آنچه باید تداعی شود تلاش کرده است. او بازیگری است در برون فکنی احساسات وجه تاکیدی رفتارهایش را بر شیوۀ بازیگری نمایش های ایرانی قرار می دهد و این گونه است که از ترکیب این تکنیک ها و شیوه ها به برداشت و برآیند درستی از نقش و نقش نمایی یک مرد زنباره ایرانی که تا نابودی حانواده اش اصرار بر زن گرفتن دارد، پیش خواهد رفت. به هر روی می دانیم که بازیگری در نمایش ها کمدی ایرانی برخوردار از فنون و توش و توان ویژه ای است که آین نجفی به درستی بر آنها تاکید می ورزد و بازی در خوری را برایمان به نمایش می گذارد.
نظرات کاربران