در حال بارگذاری ...
درخشش کیوان حبیبی

در جشنواره مجازی تئاتر در خانه

با اعلام برگزیدگان جشنواره مجازی تئاتر در خانه به کار خود پایان داد

به گزارش تئاتر قزوین به نقل از روابط عمومی انجمن تئاترانقلاب و دفاع مقدس آیین پایانی جشنواره مجازی تئاتر+خانه باحضور جمعی از هنرمندان و مسئولان تئاترکشور برگزار شد.
دراین مراسم که شنبه سوم خرداد و همزمان با روز مقاومت برگزار شد ومحمد سلوکی اجرای آن رابرعهده داشت پیام تصویری قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی پخش شد.
در ادامه مراسم، حمید نیلی مدیرعامل انجمن تئاترانقلاب و دفاع مقدس حضور هنرمندان متعهد در این عرصه و فعالیت آنان در شرایط حاضر را قابل ستایش توصیف کرد و ازهنرمندان و کلیه شرکت کنندگان حاضردرجشنواره که انجمن تئاترانقلاب و دفاع مقدس رادربرگزاری این رویداد تنها نگذاشتند صمیمانه تشکر کرد.
نیلی این اتفاق را بدعتی نو شیوه ای خلاقانه در برگزاری جشنواره ها در شرایط خاص توصیف کرد.
 نمایش مجلس شمرکشی. به کارگردانی کیوان حبیبی. از استان قزوین نیز در بخش مونولوگ در بین برگزیدگان این بخش قرار گرفت.
نظرات کاربران