در حال بارگذاری ...

نمایش «مرگ معلق» داستان رنج و تنهایی

به گزارش تئاتر قزوین ، نمایش «مرگ معلق» نوشته خشایار حسامی و کارگردانی حسن حسامی با بازی آذر متفکر کار از گروه تئاتر هنر معاصر به صحنه رفت.
این نمایش داستان رنج ها و تنهایی بازیگری است که سال‌هاست فراموش شده است.
نمایش «مرگ معلق» از 1 اردیبشهت به صحنه رفته و تا 15 اردیبشهت ساعت 19:30 در سالن علامه رفیعی قزوین  اجرا خواهد شد
نظرات کاربران