در حال بارگذاری ...

بازبینی چهار نمایش در قزوین

چهار نمایش برای اجرای عموم در قزوین بازبینی شد

به گزارش تئاتر قزوین،  پنجشنبه 13 مهرماه چهار نمایش، توسط شورای ارزشیابی و نظارت  استان قزوین  متشکل از ناصر ایزدفر، علی هوشمند و میثم جمالی جهت اجرای عموم مورد بازبینی قرار گرفت.

نمایش«تکرار پاییز»به نویسندگی نگار نادری و کارگردانی مرتضی نادیفر از گروه تئاتر هنر معاصر، نمایش«خودکشی عاقلانه» به نویسندگی پویان اصغری و کارگردانی سعید چگینی از گروه تئاتر آبان، نمایش «کور گم ها» به نویسندگی میثم فرهمندیان و کارگردانی سعید شیخی  از گروه تئاتر نگاه نو و نمایش «پیوند خونی» به نویسندگی آثول فوگارد(مترجم یداله عباسی) و کارگردانی جواد یعقوبی از گروه تئاتر البرز، چهار نمایشی بودند که بازبینی شدند.

 
نظرات کاربران